Voldsom vækst i interessen for ulovlige tv-abonnementer

Published by Ib Konrad Jensen on

Selv om der i de senere år er blevet lidt færre husstande med tv-abonnement, er der samtidig stor vækst på en del af tv-markedet, hvor der ikke burde være det. Tal fra Rettighedsalliancen viser, at der har været stor stigning i antallet af besøg på ulovlige internet-tjenster, der lokker med hele pakker af tv-kanaler eller livestreaming af sport til en brøkdel af, hvad de lovlige udbydere kan sælge dem til.

Ifølge Rettighedsalliancen steg antallet af besøg hos udbyderene af ulovlige tv-pakker med ikke mindre end 83 pct. i løbet af 2017. I samme periode steg besøgene hos tjenester, der ulovligt tilbyder livestreaming fra store sportsbegivenheder som f.eks. Champions League fodbold med 28 pct. i løbet af året.

Den stigende interesse for ulovlige tv-tjenester er en af årsagerne til, at Rettighedsalliancen i samarbejde med Kulturministeriet, Teleindustrien og Dansk Industri i tirsdags relancerede kampagnen Share With Care, som første gang så dagens lys i 2013. Det er en kampagne, der skal skabe øget opmærksomhed omkring ulovlighederne på nettet og hjælpe forbrugerne med at skelne mellem lovlige og ulovlige film- og tv-tilbud på nettet.

Ved lanceringen sagde kulturminister Mette Bock (LA), at der er en direkte sammenhæng mellem betaling til lovlige tjenester og udbuddet af dansk indhold på film og tv.

”Hvis ikke kunstnerne får deres andel af indtægterne, så vil der simpelthen ikke være noget at se i fremtiden. Derfor skal vi som samfund bakke op om den her kampagne, og det tror jeg, danskerne godt kan forstå,” sagde Mette Bock.

Ingen præcise tal
Der findes ingen præcise tal for omfanget af ulovlighederne på nettet. Rettighedshavere, teleselskaber m.fl. har gennem årene forsøgt sig med forskellige analysemetoder, men noget præcist tal for hvor mange, hvor ofte og hvor meget findes ikke.

På musikmarkedet har de prisbillige streamingtjenester ført til et markant fald i ulovlighederne, selv om det stadig forekommer i et vist omfang. Det er er også en udbredt antagelse, at den ulovlige kopiering og streaming af film og tv har været aftagende, men Rettighedsalliancens tal indikerer, at der sker det stik modsatte.

(teksten fortsætter grafen)


I alliancens årsrapport for 2017 hedder det, at det samlede antal besøg på ulovlige film- og serietjenester på nettet er vokset med 67 pct. på et år. Stigningen skyldes primært meget aktivitet i første halvdel af 2017, mens tallene for december 2017 faktisk er lavere end tallene for januar 2016. Lederen af Rettighedsalliancen, Maria Fredenslund, siger dog, at de foreløbige tal for 2018 bekræfter den stigning, der blev fundet i 2017.

Rettighedsalliancens data leveres af firmaerne SimilarWeb og MarkMonitor, der hhv. er specialister i ekstern måling af hjemmesidetrafik (dvs. uden adgang til logfiler) og beskyttelse af mærkevarerettigheder på nettet.

Men meget klare indikationer
Svindel på tv-markedet foregår på nettet både ved salg af abonnement og ved en slags pay-per-view.

Ved abonnement tapper de ulovlige tjenester tv-signaler fra lovlige udbydere og samler dem i store kanal-pakker, der sælges til en brøkdel af, hvad lovlige udbyder kan tilbyde dem til. Tv-seningen sker typisk ved, at køberen downloader et program eller en app, som giver adgang til de pågældende tv-kanaler.

Hvis det drejer sig om livestreaming fra store internationale sportsbegivenheder sker forbruget direkte fra den enkelte hjemmeside eller IP-adresse.

(teksten fortsætter efter graferne)

Som nævnt steg antallet af besøg på hjemmesider, der udbyder ulovlige tv-abonnementer med 83 pct. 2017, mens besøgene på sider med begivenhedsstreaming voksede med 28 pct. Og selv om besøgstallene ikke siger noget om det faktiske forbrug af ulovlige tv-produkter, mener Rettighedsalliancen, at tallet klart indikerer et stigende omfang.

Man behøver kun besøge en ulovlige tjenestes hjemmeside én gang for at downloade det nødvendige software for at få adgang til de berørte tv-kanaler, hedder det. Og hvad angår streaming, så afspejler et besøg på hjemmeside med streaming ofte også et faktisk forbrug.

Guide til forbrugerne
Et vigtigt element i arbejdet med at guide brugerne til de lovlige tjenester er, når teleselskaberne på baggrund af domstolskendelser blokerer for netadgang til de ulovlige tjenester. Erfaringerne viser ifølge Rettighedsalliancen, at trafikken til hjemmesider med ulovligt indhold hurtigt falder med op mod 75 pct., efter at en blokering er iværksat.

Som en yderligere hjælp til forbrugerne har aktørerne bag kampagnen indført en ny tjeneste, FilmFinder.dk, som er en praktisk guide til, hvor en given film eller tv-serie kan ses lovligt. Tjenesten omfatter indtil videre dog kun ikke-biografaktuelle film og tv-serier.

Ved lanceringen af Share With Care i tirsdags efterlyste marketingdirektør Liselotte Bauer Mols, SE/Stofa, at tjenesten blev udvidet til også at dække bl.a. tv-sport netop fordi forbruget af ulovlige streaming inden for dette område er voksende.

Antipirat-organisationen Nordic Content Protection anslog i 2017, at ca. 50.000 danske husstande abonnerer på en ulovlig tv-tjeneste.

Categories: Nyheder