BFE: Medieudspil kan skabe et sundere medieudbud

Published by Ib Konrad Jensen on

De private medier skal have større spillerum og bedre mulighed for at få del i de offentlige midler, fremgår det af regeringens udspil til nyt medieforlig. Det er positivt, fordi det kan skabe et sundere medieudbud med en bedre balance mellem de offentligt og de privat finansierede medier, mener Branchen ForbrugerElektronik (BFE).

”Forslaget om at udvide public service puljen er godt, omend vi gerne havde set den endnu større. Og det er godt, at DRs indhold skal være tilgængelig på andre platforme end hos DR selv. Begge dele er til gavn for hele mediemarkedet, og det kan medvirke til at skabe et mere robust marked med både offentlige og private medier. Vi mangler dog en løsning på, hvordan vi får lige vilkår til at distribuere indholdet, da tv-pakker betaler betydelige afgifter, som andre ikke skal betale,” siger direktør Laila Kelp Rasmussen, BFE.

Regeringen foreslår, at public service puljen udvides fra de nuværende 35 mio. kr. årligt til i alt ca. 220 mio. kr. i slutningen af aftaleperioden, som i øvrigt foreslås udvidet fra de nuværende fire til fem år. Der vil fremover kunne ydes støtte til produktion af audiovisuelt indhold på alle platforme.

Regeringen foreslår endvidere, at DR skal have færre tv-kanaler, fire mod i dag seks, og at der samtidig skal oprettes en ny tv-kanal med fokus på kulturindhold og folkeoplysning.

På radioområdet lægger regeringen op til at lukke for FM-båndet, når 50 pct. af radiolytningen er digital, dvs. på DAB, dog senest i 2021. Samtidig skal der oprettes en ny DAB-kanal med kulturindhold, herunder klassisk musik, og – ligesom den foreslåede tv-kanal – finansieret af en blanding af offentlig tilskud og reklameindtægter.

”Gode hensigter, men vi kunne dog ønske at få specificeret, at kun private udbydere kan byde ind på tv- og radiokanalerne, så disse indsatser er med til at styrke den offentlig-private balance og skabe mere mangfoldighed. Radio24syv har klart vist, at private kan skabe public service i høj kvalitet for færre midler,” siger Laila Kelp Rasmussen.

Endelig foreslår regeringen en revision af den såkaldte værditest for DR og de regionale TV 2-stationer. Den nuværende ordning, der skal sikre, at nye tjenester hos DR og de regionale stationer ikke konkurrerer med lignende kommercielle tjenester, har i praksis aldrig været anvendt. Ordningen skal revideres, så den ’får reel betydning’, hedder det.

Regeringens udspil indeholder ikke konkrete initiativer i forhold til det kommercielle tv-marked, hvor det såkaldte finansieringsudvalg under Kulturministeriet i december foreslog en afgift eller skat på udenlandske streamingtjenesters danske omsætning som et bidrag til finansiering af dansk indhold. Forslaget fik siden støtte af bl.a. S og DF ligesom regeringspartiet Venstre også har udtrykt sig positivt i forhold til ideen.

Det samlede udspil fra regeringen, som også omfatter en delvis privatisering af TV 2, 0-moms for digitale medier, ændring filmstøtte m.m.  kan hentes på Kulturministeriets hjemmeside.

Foto: Bjarke Ørsted

Categories: Nyheder