Udvalg på 9 skal finde fremtidens finansiering af dansk tv-indhold

Published by Ib Konrad Jensen on

Danskproget indhold i radio, tv og film spiller en vigtig rolle i at opretholde dansk kultur og sprog. Foto: Rolf Konow

Kulturminister Mette Bock (LA) har udpeget et udvalg på ni medlemmer, som inden for knap otte måneder skal løse en af mediebranchens helt store udfordringer; hvordan skal man i fremtiden finansierer produktionen af dansk indhold på bl.a. radio, tv og film.

Udvalget skulle ellers have været på plads og i gang med arbejdet i november 2016, men regeringsomdannelsen kom på tværs. Nu har den nye kulturminister så fået sat navne på de ni udvalgsmedlemmer, og den oprindelige deadline er rykket fra udgangen af sommeren til november.

Formaden, professor Thomas Riis fra Københavns Universitet, er en anelse betænkelig ved den korte tidshorisont og det potentielt meget store emnefelt. Han siger, at opgaven er forholdsvis bredt formuleret, og at det vil være nødvendigt for udvalget at begrænse sig.

”Vi vil nok mere tænke i løsningsmodeller frem for at forsøge at gennemføre en detaljeret analyse af hele området. Derfor er der måske risiko for, at nogle af mediepolitikerne kan blive skuffet, hvis de har en forventning om, at vi afdække alle aspekter i detaljer,” siger Thomas Riis.

Ifølge kommissoriet skal udvalget da også netop komme med forslag til modeller for, hvordan man løser udfordringen med at sikre dansk indhold i et mere og mere internationalt marked. I dag bidrager det såkaldte retransmissionsvederlag med omkring 800 mio. kr. om året til rettighedshaverne, og der en klar forventning om, at beløbet vil være faldende i takt med, at forbruget af bl.a. amerikanske on demand tjenester vokser på bekostning af traditionelt tv-forbrug.

’Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog,’ hedder det bl.a. i kommissoriet.

Kommissoriet bemærker også, at mange annoncekroner bliver brugt på andre medietyper end tidligere, hvilket bl.a. rammer de kommercielle tv-stationer, som traditionelt henter omkring halvdelen af finansieringen fra reklamer.

”Vi kommer nok heller ikke bort fra, at vi også kommer til at se på annonceområdet,” siger Thomas Riis.

Ud over Thomas Riis består udvalget af yderligere tre professorer. Det er
Søren Sandfeld Jacobsen, Aalborg Universitet og Anker Brink Lund og Mark Lorenzen begge fra CBS. De øvrige medlemmer er advokaterne Katrine Schlüter Schierbeck og Peter Schønning, samt Martin Gormsen tidligere direktør i KODA og Copydan, Niels Breining tidligere direktør i YouSee og endelig bestyrelseskvinden Caroline Søeborg Ahlefeldt-Laurvig-Bille, som i sin tid stod bag IT-uddannelsen Space Invaders.

Foto: Rolf Konow