Markedet kan sikre bedre udnyttelse af elektronikskrot

Published by Ib Konrad Jensen on

Der er både penge og markedsmuligheder i de store mængder WEEE (elektronikskrot), der hvert år kommer fra husholdninger og virksomheder. Med de rigtige rammevilkår kan der skabes et marked, der både sænker mængden af regulært skrot og giver længere levetid for mange typer elektronik.

Det er konklusionerne af tre års analysearbejde under den såkaldte frivillige aftale mellem miljø- og fødevareministeren og en række erhvervsorganisationer, herunder BFE. Erfaringerne fra arbejdet er blevet præsenteret den 21. februar på konferencen “WEEE goes circular – Resultater fra den frivillige aftale om WEEE”.

”Vores arbejde viser, at det faktisk er muligt at skabe cirkulære forretningsmodeller på markedsvilkår. Det kræver ændrede rammevilkår og regler, der gør det enklere at genbruge og genanvende forskellige former for elektronik,” siger Laila Kelp Rasmussen, direktør i BFE, Brancheforeningen Forbruger Elektronik.

De fire anbefalinger fra den frivillige aftale er,

  • at markedet selv kan sikre en bedre udnyttelse af WEEE i en cirkulær økonomi
  • at cirkulære forretningsmodeller bør sidestilles i lovgivningen
  • at indsamlingssystemet for brugt elektronik kan forbedres
  • at differentieret betaling af miljøbidrag ikke er vejen frem, da det ikke skaber et mærkbart incitament for mere miljøvenlige produkter – også kaldet ecodesign.

En af måderne at sikre en bedre cirkulær økonomi er eksempelvis, at der bliver skabt bedre mulighed for at forlænge levetiden for visse former for elektronik, f.eks. mobiltelefoner. Analyserne viser, at længere levetid kan reducere mængden af elektronikskrot med ca. 3.900 ton om året og samtidig skabe et marked til en værdi af ca. to mia. kr. om året.

”WEEE-direktivet modarbejder faktisk en sådan løsning i sin nuværende udformning, fordi indsamlingsmålene i direktivet tager ikke hensyn til det – indsamlingen af skrot falder jo ved øget genbrug. Men vi skal også se indad, da der er potentiale for at forbedre processerne ved genanvendelse” siger Laila Kelp Rasmussen.

I rapporten anbefales det at indrette kravene til elektronikfabrikanterne, så de tager hensyn til, om der er større eller mindre mulighed for at levetidsforlænge eller genbruge produkterne. Hvis et produkt har lang levetid eller mulighed for levetidsforlængelse, bør kravene fokusere på at det skal være nemt at reparere eller servicere. Har det kort levetid, bør kravene fokusere på, at det skal være nemt at adskille til genanvendelse og med lavere indhold af skadelige stoffer.

”Vi skal også være bedre til at skelne mellem affald og ressourcer, for når man har med affald at gøre, kan skrappe nationale ordninger gøre det svært at handle på tværs af landegrænser. Genanvendelse kræver volumen og det har vi ikke altid i Danmark. For at udvinde flere værdifulde materialer skal det være enklere at handle med skrot på tværs af EU. Elektronikskrot er blevet en ressource og det bør reglerne tilpasse sig,” siger Laila Kelp Rasmussen.

Rapportens anbefalinger trækker på en række rapporter, som kan downloades på di.dk/circularweee.

Bag den frivillige aftale står DI, DI Handel, DI Digital, BFE, FEHA, elretur og LWF. WEEE står for Waste from Electrical and Electronic Equipment og er EUs fællesbetegnelse for elektronikskrot.

Categories: Nyheder