DR og mediedistributørerne styrker samarbejdet om tv-indhold

Published by Ib Konrad Jensen on

DR og mediedistributørerne vil arbejde tættere sammen om præsentation og foromtaler af indhold på både DR og DRTV. Målet er at øge kendskabet til DRs programindhold hos de ca. to mio. husstande, der køber tv gennem mediedistributørerne. 
 
Samarbejdet har udmøntet sig i et ugentligt nyhedsbrev fra DR til distributørerne med adgang til præsentation og billedmateriale om kommende programindhold på såvel DRs flow-kanaler som DRTV. Det er materiale, som distributørerne kan anvende i egne nyhedsbreve og på de digitale indgange på tv-bokse og på web.
 
”Vi har traditionelt haft et stærkt samarbejde med de kommercielle broadcastere om netop programindhold og -planer, og det er meget positivt, at vi nu også kan trække på materiale fra DR. Dansk public service er vigtigt ikke blot for tv-markedet som helhed, men i særdeleshed også vigtigt for vores kunder,” siger Søren Harding, adm. direktør i Altibox Danmark.
 
Stort fald i seertal
Vigtigheden af foromtaler og præsentation af indholdet på DRTV er aktualiseret efter den senere tids omtaler af brugertal og kendskab til DRTV. Fra årsskiftet 2019/2020 lukkede DR tre flowkanaler, DR K, DR Ultra og DR3, og flyttede indholdet over på streamingtjenesten DRTV. Et skridt der har ført til et markant fald i seer- og kontakttal for DR.
 
Ifølge onlinemagasinet Mediawatch har DR3 mistet halvdelen af de unge seere på DR3 målt på det ugentlige kontakttal. Hvor DR3 før lukningen af flowkanalen havde kontakt til 21 pct. af aldersgruppen 15-31 år i løbet af en uge, er det tal nu nede på 10 pct. For DR Ultra er de tilsvarende tal for aldersgruppen 9-14 år faldet fra 48 til 32 pct. Mediawatch citerer tal fra DR Medieforskning.
 
Mediedirektør i DR, Henriette Marienlund, siger, at det generelt er sværere at skabe interesse for on demand indhold, fordi der er ’færre prominente pladser at vise det på’ sammenlignet med programfladen på flow-tv.
 
”Overgangen har ikke været uden problemer og vi har tabt dækning for kanalerne. Blandt andet har vi tabt dækning på DR Ultra og DR3, hvilket er en udfordring, når vi har et ambitiøst mål om at nå børn og unge med dansk kvalitetsindhold,” siger hun.
 
Kæmpe udfordring for DR
Ved præsentationen af planerne om lukning af de tre flowkanaler i november sidste år, blev DRTV præsenteret som hovedindgangen til DR på linje med flagskibet flow-tv, DR1. Siden er ambitionen blevet skærpet således, at DRTV nu entydigt er udset som hovedindgangen for DR.
 
”Markedsføring og synlighed af hvilke programmer, der til tilgængelig på DRTV, og hvornår de kommer på DRTV, er vigtig for os, da DRTV fremover er hovedindgang for tv-indhold fra DR. Vi markedsfører vores indhold på egne platforme – radio, tv og DR og ved promovering på selve DRTV. Derudover via presseomtaler, pressemøder og aktiviteter via dagblade, aviser, ugeblade og sociale medier. Dette udvikler vi kontinuerligt. Vi ved, at omtale er vigtig også for seningen af on demand indhold,” siger Henriette Marienlund.
 
Vigtigt samarbejde
Søren Harding finder det positivt, at DR har fået øje for distributørerne som en platform for programomtale.
 
”De kommercielle broadcastere har altid haft et godt blik for at samarbejde med distributørerne, dels fordi de er afhængige af, at kunderne køber abonnement på deres kanaler, dels fordi seertal har betydning for reklamesalget. DR har som licensfinansieret broadcaster ikke samme behov for at markedsføre sig kommercielt, men man slås jo om seernes tid og interesse, så selvfølgelig har DR et behov for at fortælle om sit indhold,” siger Søren Harding.
 
Samme budskab lyder også fra Henriette Marienlund:
 
”Rigtig mange danskere ser tv via tv-distributørerne, og samarbejdet med distributørerne omkring DRTV er vigtigt for at sikre kendskab til og sening af DR’s programmer. Vi har sammen med flere af distributørerne arbejdet tæt på at få DRTV integreret i deres tilbud og nu glæder vi os til at forsætte samarbejdet om at sikre synlighed om og af noget af det indhold som danskerne tillægger stor værdi. Vi sætter meget pris på et godt og tæt samarbejde,” siger hun.
 
Knap 80 pct. af landets husstande – svarende til godt to millioner – abonnerer i dag på betalings-tv gennem mediedistributører og antenneforeninger.