I de trykte medier lever flow-tv i bedste velgående

Published by Ib Konrad Jensen on

Skal man tro en af de ældste og mest velkendte institutioner i de trykte medier, er der ingen tegn på vigende seertal for flow-tv. I både aviser og ugeblade er programoversigten med flow-kanalernes daglige udsendelser fast inventar, og der er ingen udsigt til, at der bliver lavet om på det foreløbigt.

I et af landets største dagblade, Politiken, fylder den daglige tv-programoversigt to fulde sider i avisens klassiske broadsheet-format. Foruden en systematisk tidsmæssig oversigt over sendetidspunkter består den af enkelte korte programomtaler og en tv-anmeldelse.

Prioriteringen af programoversigten har ændret sig en smule over årene, men siden udbuddet af danske – og udenlandske – tv-kanaler for alvor begyndte at vokse i 1990erne har den haft en prominent placering bagest i avisens daglige kultursektion. I begyndelsen af netop dette årti var vurderingen ligefrem, at en god programoversigt potentielt var 10.000 betalende abonnenter værd.

Politikens ansvarhavende chefredaktør Christian Jensen vil ikke sætte tal på betydningen for avisens oplag i dag, men fastslår gerne, at programoversigten er både relevant indhold og en nødvendig service over for læserne.

”Især blandt de ældre af læsere af den trykte avis, er der mange, der fortsat ser flow-tv. Det er servicestof, som læserne bruger, og vi har ingen aktuelle planer om skære ned på det,” siger han.

Tv som forretningsmodel
Indholdet på tv fylder endnu mere på ugebladsmarkedet, hvor forretningsmodellen i stor udstrækning hviler på en blanding af interesse for dels flow-tv, dels kendte fra netop tv.

Blandt de største på markedet er Se&Hør, som i en særskilt sektion, TV-bladet, på en typisk uge har flere en 50 sider alene om flow-tv.

Ifølge chefredaktør Niels Pindborg viser analyser, at over halvdelen af læserne er aktive brugere af tv-sektionen, og omkring en tredjedel mener, det er vigtigt for deres beslutning om at købe bladet.

”Helt overordnet er det klart, at efterspørgslen til flow tv-servicestof vil falde efter hånden som on demand og andet tager over. Men for den enkelte læser af Se&Hør, der benytter sig af stoffet, er behovet jo uændret. Derfor er det vigtigt at fastholde et højt serviceniveau så lang tid, man overhovedet kan,” siger Niels Pindborg.

Ukendt effekt
Selv om programoversigten er vigtig for læserne – og alle redaktører har smertelige erfaringer med vrede læserreaktioner ved ændringer eller flytning – så er den øjensynlig ikke vigtig for seertallene.

I hvert fald kender man hos DR Medieforskning ikke til analyser eller undersøgelser, der påviser en sammenhæng mellem seertal og programoversigter for de enkelte kanaler.

”Jeg har ikke hørt om studier, der har påvist nogen effekt. Seertallene er primært præget af den generelle medieudvikling, vejret og selvfølgelig det indhold, der bliver sendt. Fx kan OL løfte seningen om sommeren,” siger Henrik Gregor Knudsen, der er teamleder i DR Medieforskning.

On demand skaber dilemma
Undersøgelser fra bl.a. DR Medieforskning viser, at forbruget af flow-tv i de senere år har været vigende, mens forbruget af on demand tv er vokset markant. Den udvikling er medvirkende til, at de trykte mediers programoversigter mister betydning, mener Henrik Gregor Knudsen.

”Vi ved at de trykte mediers programoversigter betyder mindre og mindre i takt med fremkomsten af EPG og apps. Generelt betyder programoversigter mindre og mindre i takt med, at mere og mere indhold bliver streamet on demand,” siger han.

Netop bevægelsen mod on demand kan blive en udfordring for DR selv i forhold til at skabe kendskab til indholdet. Fra 2020 lukker DR tre flowkanaler og flytter indholdet over på on demand-tjenesten DRTV, men DR skal ikke forvente hjælp fra de trykte medier til at skabe systematisk kendskab til indholdet på samme måde, som det gælder fx DR1 og DR2 i programoversigterne.

Se&Hør har i dag en enkelt side med omtale af film eller serier på streaming-tjenester som fx Viaplay eller Netflix, mens omtalen af public service tilbuddene fra DR begrænser sig til DRs flowkanaler.

”Vi gør os hele tiden overvejelser om, hvodan vi bedre omfavner dette (on demand streaming, red.) uden at miste værdien for de mange, der trods alt stadig ser tv på flow. Men det er en svær genre, for demand er jo en uendelig indholdsmængde, som det kan være meget svært at presse ned på et begrænset antal sider. Men det er klart, at jo mere de store danske kanaler begynder at fylde i on demand, des større bliver efterspørgslen på kurrateret indhold og guides,” siger Niels Pindborg, Se&Hør.

Dagbladet Politiken bringer også i dag omtaler af on demand-indhold, men det er typisk i form af anmeldelser af nye serier eller film på streamingtjenesterne. Heller ikke her er der planer om at udvikle mere eller mindre systematiske oversigter over on demand-tilbuddene fra fx DRTV.

”Vi føler ikke nogen forpligtelse til at bringe generelle oversigter over on demand indhold, hverken fra DR eller andre udbydere. Vi vil bringe omtaler af indhold, som vi finder relevant og nyttigt for vores læsere,” siger Christian Jensen.