Vækstplan udskyder beslutning om ny støtteordning i produktionsbranchen

Published by Ib Konrad Jensen on

Film- og tv-producenterne må kigge et stykke efter deres længe nærede ønske om at få en incitamentsordning, som efter udenlandsk forbillede kan tiltrække flere internationale produktioner til landet. Selv om ordningen var blandt forslagene fra regeringens Vækstteam i efteråret, var den sparket ud over sidelinjen til videre ‘analyse’, da regeringen den 1. maj fremlagde sin udmøntning af forslagene i ’Vækstplan for de kreative erhverv’.
 
Den nye plan indeholder i alt 28 initiativer, som i de kommende år gerne skulle føre til vækst og øget eksport i en branche, der spænder fra malerkunst og møbeldesign til computerspil og spillefilm. Planen er blevet til i samarbejde mellem regeringen og Dansk Folkeparti og har en økonomisk ramme på ca. 62 mio. kr., som kan udmøntes inden for årets finanslov og dermed ikke kræver yderligere lovgivning og vedtagelse i Folketinget.
 
”De (kreative virksomheder, red) skal være endnu stærkere og derfor skaber vi nu bl.a. bedre vilkår for investeringer i nye kreative digitale forretningsmodeller, ligesom vi styrker den internationale markedsføring med et nyt samlet markedsføringskonsortium for dansk kreativitet,” hed det i en udtalelse fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) ved præsentationen.
 
Ifølge Vækstplanen driver den kreative industri en omsætning på 348 mia. kr. i dansk økonomi, og står ifølge tal fra DAMVAD Analytics for ca. ni pct. af den samlede danske eksport.
 
Ingen incitamentsordning
Tv- og filmproducenterne havde sat næsen op efter, at vækstplanen også ville indeholde konkrete forslag til incitamentsordninger, der kunne trække internationale produktioner til landet med skatte- og produktionsrabatter. Der er der ikke noget af i planen – omend ideen ikke er definitivt aflivet.
 
Erhvervsministeren sagde på et pressemøde, at en sådan ordning vil være så kostbar, at den ikke vil kunne holdes inden for de forbeholdsvis beskedne rammer i den fremlagte vækstplan, og der er behov for yderligere analyser af de samfundsøkonomiske konsekvenser.
 
”Der er gode perspektiver i en incitamentsordning, men jeg vil gerne se en mere grundig analyse af konsekvenserne,” sagde Rasmus Jarlov.

I Vækstplanen er det formuleret således, at der skal gennemføres ‘…en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en incitamentsordning med særligt fokus på konkurrenceudsatte erhverv som spiludvikling, animation og computerskabte visuelle effekter mv, der kun i begrænset omfang modtager filmstøtte i dag.’

Det er med andre ord op til en ny regering at få forslaget bragt i spil igen.
 
Indsats mod piratkopiering
Vækstteamet kom i sine anbefalinger i efteråret med flere kontroversielle forslag til at bekæmpe piratkopiering inden for film og tv, men de er i første omgang også gledet ud. Vækstteamet foreslog bl.a. objektivt ansvar for bredbåndsforbindelser, nemmere adgang til at lange bøder ud, og mulighed for administrativ blokering af hjemmesider med ulovligt indhold, dvs. uden forudgående dommerkendelse.
 
Ingen af delene er med i planen, hvor det generelt lægges op til, at der er brug for flere undersøgelser og analyser af på området.
 
”Det er glædeligt, at de meget vidtgående forslag fra Vækstteamet umiddelbart ser ud til at være taget af bordet. Procedurerne for, hvordan ulovlighederne kan bremses f.eks. gennem teknisk blokering af hjemmesider, kan formentlig forbedres og effektiviseres, men af hensyn til retssikkerheden er det vigtigt, at vi opretholder en stærk myndigheds- og domstolskontrol med dette område,” siger formanden for Danske Mediedistributører, Jørgen Stensgaard.

Blandt de få konkrete initiativer i forhold til piratkopiering er en generel oplysningskampagne og en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan sagsbehandlingstiden ved domstolene kan effektiviseres.

Med Vækstplanen bliver der også etableret et markedsføringskonsortium, som i stil med ’State of Green’ for energibranchen, skal sørge for at gøre den hjemlige kreative industri bedre kendt i udlandet. Konsortiet bliver finansieret i fællesskab af staten (10 mio. kr. fra Vækstplanen) og Dansk Erhverv og Realdania.

Konsortiet får til huse i BLOX i København, som i øvrigt var et af de konkrete resultater af den forrige regerings vækstplan for de kreative erhverv.
 
Vækstplanen kan i sin fulde ordlyd downloades her

Categories: Nyheder