Ny tv-måling giver flere seere men lavere tv-forbrug

Published by Ib Konrad Jensen on

Tv-markedet kan se frem til et større ‘skvulp’, når Kantar Gallup fra nytår begynder at udsende tal for danskernes tv-forbrug baseret på en ny målemetode. Målingen vil vise, at der totalt er blevet flere tv-seere, men også at danskernes gennemsnitlige daglige tv-forbrug i minutter er faldet.

Forklaringen er, at Kantar Gallup med den nye målemetode begynder at beregne tv-forbruget på basis af det samlede antal husstande herhjemme. Hidtil har forbruget kun været beregnet på baggrund af husstande med et tv-apparat, men eftersom et voksende antal i de senere år har droppet fladskærmen og nu nøjes med streaming på computer eller iPad, er tallene blevet gradvist mere misvisende i forhold til det reelle tv-forbrug. I alt ca. syv pct. af befolkningen har i dag ikke et traditionelt tv-apparat, men en stor del kan godt lide at se tv.

“Når vi får de nye tal har jeg en klar forventning om, at vi vil se et højere antal seere i målt i tusinder. Men jeg har også en formodning om, at det vil være husstande, hvis tv-forbrug i minutter vil ligge under gennemsnittet, så det vil trække ned i det samlede gennemsnitlige tv-forbrug,” siger Frank Klausen, direktør for TV-meter hos Kantar Gallup.

Det streaming-baserede forbrug af traditionelt tv har i de senere år været omgærdet af en del usikkerhed, fordi det kun delvist er indgået i seer-målingerne.

“Vores gennemsnitstal i dag ligger på 1-2 minutter pr. dag på streaming, og det tal vil helt klart være højere med den nye målemetode,” siger Frank Klausen.

Den nye målemetode vil formentlig slå kraftigt igennem i de ugentlige tal for antal seere på tv-stationernes udsendelser. Forbruget på streaming-platformen er erfaringsmæssigt stærkt påvirket af store tv-begivenheder, bl.a. i forbindelse med sport eller serier, og det vil øge de officielle tal for antal seere for disse udsendelser.

Mere om den nye Seer-Undersøgelse hos Kantar Gallup. http://www.tns-gallup.dk/markedsfokus/tv-radio-audience

Categories: Nyheder