Vækstteam vil stramme kursen over for ulovlig streaming

Published by Ib Konrad Jensen on

Regeringens Vækstteam for kreative erhverv har afleveret sine anbefalinger, og de indeholder opsigtsvækkende anbefalinger til, hvordan man bremser ulovlig streaming og piratkopiering af film og tv.

Ifølge rapporten er ulovlige aktiviteter på nettet en direkte årsag til manglende vækst i de kreative erhverv.

”For samfundet som helhed udgør ulovlig kopiering og streaming på internettet fortsat en betydelig udfordring, som hæmmer den fremtidige udvikling af nye produkter og services og dermed innovation og vækst,” hedder det i anbefalingerne.

500 kr. i bøde
Vækssteamet mener, der er behov for en langt skrappere indsats, og foreslår både objektivt ansvar for bredbåndskunder og mulighed for administrativ blokering af hjemmesider.

En bredbåndskunde skal således kunne idømmes en bøde på 500 kr., hvis et ’teknologineutralt automatiseret varslingssystem’ tre gange har registreret, at kundens abonnement er blevet brugt til download eller streaming af ulovligt indhold.

Vækstteamet vil også droppe det nuværende krav om en dommerkendelse for at få blokeret for adgang til hjemmesider med ulovligt indhold. Det tager for lang tid, mener teamet, som foreslår, at SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet) administrativt skal kunne pålægge bredbåndsudbyderne at blokere for bestemte hjemmesider.

I samme boldgade skal Justitsministeriet udpege en myndighedsinstans, der får ret til at blokere hjemmesider, hvis disse på sociale medier som Facebook reklamerer for ulovligt indhold.

Attraktive produkter er vejen frem
Formanden for Danske Mediedistributører, adm. direktør Jørgen Stensgaard, Waoo, er betænkelig ved forslagene.

”Ulovlig streamning og svindel med tv-abonnementer er naturligvis et fænomen, som vi bedst muligt skal forsøge at begrænse. Det skader hele den audiovisuelle branche. Men jeg har vanskeligt ved at se, at nidkær kontrol og overvågning af kundernes adfærd er det rette værktøj,” siger han.

Jørgen Stensgaard mener, at den ulovlige adfærd bedst bekæmpes ved at udvikle attraktive lovlige løsninger.

”Der vil altid være nogle få, der er ligeglade, men langt de fleste foretrækker at handle lovligt, og det er dem, vi skal have fokus på ved at udvikle gode kommercielle løsninger. Det har været virkningsfuldt på musikområdet, og vi er godt på vej på markedet for tv, serier og film,” siger Jørgen Stensgaard.

Incitamentsordning på vej
Blandt Vækstteamets øvrige forslag er en offentlig-privat venturefond efter finsk forbillede, som skal investere langsigtet i udvikling af dansk indholdsproduktion. Teamet anbefaler desuden en incitamentsordning, som kan gøre det mere attraktivt at placere produktionen af udenlandske film og serier i landet. Det imødekommer et længe næret ønske fra produktionsbranchen, som i flere år har peget på, at de fleste andre EU-lande har formået at tiltrække internationale produktioner ved at tilbyde f.eks. produktionsrabatter.

Jeppe Nygaard Christensen, adm. direktør i Ghost VFX, der er specialister i computereffekter til spillefilm, har beregnet, at hans virksomhed har mistet ordrer for omkring 130 mio. kr., fordi den ikke har været i stand til tilbyde samme vilkår som konkurrenter i andre lande.

Tre af de store virksomheder inden for den audiovisuelle branche, Nordisk Film, Unity Technologies og Sybo Games, bebudede samtidig med offentliggørelsen af Vækstteamets rapport, at de går med i erhvervsklyngen Vision Denmark. Målsætningen for samarbejdet i klyngen er på fem år at fordoble beskæftigelse og omsætning til hhv. 5000 ansatte og otte mia. kr. i omsætning inden for animation, film, spil, tv og XR.

Vækstteamets rapport med de i alt 21 anbefalinger kan downloades fra Erhvervsministeriets hjemmeside.

Categories: Nyheder