Stærkt dansk indhold kræver lige vilkår på tv-markedet 

Published by Ib Konrad Jensen on

Kulturministeriet offentliggjorde den 7. december den længe ventede rapport om den fremtidige finansiering af dansk digitalt indhold. I den forbindelse bringer Berlingske Business i dag en kommentar fra BFEs direktør Laila Kelp Rasmussen.

I kommentaren peger Laila Kelp Rasmussen bl.a. på, at DRs og TV 2s strategier på streaming-området er udtryk for en unfair konkurrence over for de private tv-distributører. DR ved at ville inkludere kommercielle udenlandske produktioner i sit streaming tilbud, og TV 2 ved at sælge sine tv-kanaler på streaming til en pris, der er lavere end den engrospris, som distributørerne skal betale.

Indlægget kan læses på dette link:
https://www.business.dk/debat/staerkt-dansk-indhold-kraever-lige-vilkaar-paa-tv-markedet

Kulturministeriets rapport, ‘Fremtidens danske indholdsproduktion’, oplister en række anbefalinger til, hvordan man kan sikre en fremtidig finansiering af dansk indhold på et marked, som bliver mere og mere præget af stærke udenlandske aktører. Blandt anbefalingerne er, at der indføres en særlig afgift på udenlandske streamingtjenester i lighed med lignende ordninger i andre EU-lande.

”Det er et interessant forslag, at andre aktører også skal være med til at betale: Det vil betyde, at der kommer flere penge ind i miljøet – eller i det mindste kan det kompensere for det fald, der er risiko for med det nuværende system,” siger Laila Kelp Rasmussen og fortsætter:

”Men det ændrer ikke ved den grundlæggende problemstilling, at tv-distributørerne i dag gennem afgifter til rettighedshaverne de facto er med til at delfinansiere dansk indhold, som de statsejede tv-stationer frit kan stille til rådighed som streaming. Ud over de 3,5 mia. kr. som distributørerne betaler til tv-stationerne, betaler de også ca. 1,1 mia. kr. i rettighedsbetaling; det er stort set det samme som hele den samlede private branche af tv-producenter omsætter på et år.”

Rapporten anbefaler også, at DRs egenproducerede indhold bliver stillet frit tilgængelig for tv-distributørerne.

”Det er glædeligt, at udvalget kommer med dette forslag. Vi finder det helt naturligt, at DR må tage det skridt, for den nuværende model skaber ubalance på markedet.”

Rapporten fra Kulturministeriet er omtalt og kan downloades fra dette link.

https://kum.dk/temaer/rapport-fremtidens-danske-indholdsproduktion/

Categories: Nyheder