BFE advarer mod ny afgiftsmodel på smartphones og IT udstyr

Published by admin on

elektroniske enheder
Elektroniske enheder

Medieordførerne og Ministeren blev i torsdags enige om at nedsætte et udvalg, der medio 2017 skal afgive anbefalinger til omlægningen af den såkaldte blankmedieordning.

Blankmedieordningen sikrer kunstnere kompensation for forbrugeres lovlige private kopier. Ordningen blev indført i 1993 og revideret i 2006, hvor taksterne i gennem en periode havde udgjort en stigende andel af produkternes værdi og havde resulteret i omfattende grænsehandel.

I 2016 fremsatte Liberal Alliance et forslag om at få ordningen afskaffet, fordi lagringen af musik og film erstattes af streaming-tjenester, men medieordførerne blev i stedet enige om at omlægge ordningen. Første skridt er at få et blankmedieudvalg til at undersøge, hvilke løse og integrerede lagringsmedier, der er egnede til privatkopiering af ophavsretligt beskyttet materiale, og i hvor stor udstrækning, der foretages lovlig privatkopiering på disse medier.

BFE er enige i, at kunstnere skal kompenseres for lovlig privatkopiering og at ordningen skal justeres, men da der er tale om en kompensation, er det vigtigt at afdække omfanget af forbrugernes kopiering. I dag afspiller forbrugerne hovedsageligt musik og film fra streaming-tjenester, hvor udbyderne har betalt kunsterne for retten til streaming og at give forbrugerne adgang til indholdet i off-line tilstand. Derfor er det efter BFEs opfattelse mere relevant at se på omfanget af kopieringen fremfor, hvilke elektroniske enheder, der kan bruges til formålet.

Debatten om en revision af blankmedieordningen sker over hele Europa, og der er valgt mange forskellige løsninger fra en statsfinansieret model i Finland og Island til England, hvor man har annulleret ordningen til Sverige, hvor CopySwede vil kræve 3,50 svenske kroner per GB (gigabyte) på en mobiltelefon.

BFE advarer imod, at blankmedieordningen ændrer sig til at blive en afgift på ny teknologi, der ikke længere hænger sammen med forbrugernes adfærd. Dette vil ske, hvis kompensationen ikke står mål med den faktuelle privatkopiering.

Det er efter BFEs opfattelse særligt bekymrende at gennemføre en ”gigabyte-model”, da taksterne ikke afspejler forbrugernes adfærd, fordi en fordobling af kapaciteten ikke medfører en fordobling af den lovlige privatkopiering. Derudover skal man passe på med kompensationens størrelse. For et år siden blev en iPhone 6 solgt med en lagerkapacitet fra 8 til 128 GB mens en iPhone 7 i dag sælges fra 32 til 256 GB. De svenske forbrugere skal derfor betale op mod 1,000 svenske kroner i afgift for en mobiltelefon og afgiftsniveauet er sat betragteligt i vejret på bare ét år.

”Det er positivt, at politikerne beder om en markedsundersøgelse, men jeg kan være bekymret for, om der er mere fokus på at fastslå hvilke enheder, der kan bruges til privatkopiering fremfor, om det overhovedet finder sted på elektroniske enheder, udtaler Laila Kelp Rasmussen og fortsætter ”Jeg vil især gerne advare mod, at man ender med en gigabyte-model, som på ingen tid får afgiften til at eksplodere på grund af den hastige teknologiske udvikling. Og det er jo temmelig absurd, hvis forbrugerne skal betale skyhøje afgifter for en adfærd, de ikke har.”

BFE er gået sammen med IT-Branchen i et fælles arbejder for at få en model, der tager afsæt i virkeligheden. Parterne vil sammen give indspil til en fair revision af blankmedievederlaget, der sikrer, at forbrugerne ikke skal betale flere gange for det samme indhold.