Brug for en fremadrettet revision af DR’s public service-kontrakt

Published by Ib Konrad Jensen on

Dette indlæg blev bragt i Altinget 21. december 2020.

Det var lykkeligt for DR, at anden runde af besparelserne i det nuværende medieforlig blev sløjfet med årets finanslov.

Og fornuftigt var det også, for det var svært at se behovet for at svække DR yderligere på et tidspunkt, hvor tv-markedet er presset af internationale aktører.

Men nu er det vigtigt, at regeringen og Folketinget følger op med en fremadrettet revision af public service-kontrakten for DR.

Med pengene bør følge pligter og rammer, som afspejler, at god public service ikke kun handler om den enkelte udsendelse, men også om den værdi, som public service-broadcasteren skaber for det samlede danske økosystem.

Indhold til samfundets behov
Kernen i tv-markedets økosystem er kombinationen af offentligt finansieret public service og kommerciel dansk tv-produktion. Målet med et nyt medieforlig må være at sikre et frugtbart samspil mellem de to, og DR har en vigtig rolle.

I det nuværende medieforlig hedder det, at DR’s virke skal målrettes grundlæggende public service. Det er et sundt princip, og det bør ikke laves om.

DR’s vigtigste opgave er at producere og tilbyde det indhold, som de kommercielle aktører ikke er i stand til at levere på markedsvilkår, og som vi har brug for som samfund og kultur.

Det kan andre definere bedre end vi, men et godt eksempel må være DR’s fornemme tradition for at producere underholdende, engagerende og oplysende tv for børn med rod i dansk tradition og værdier. Pengene fra staten giver uden for konkurrence DR de største muskler på mediemarkedet. Det forpligter.

Et gensidigt behov
DR skal tage et ansvar for at forvalte borgernes penge, så de bidrager til at tiltrække og beskæftige nye, kreative talenter, der kan fastholde danske producenters høje internationale standard som for eksempel ved at lægge flere opgaver i det uafhængige produktionsmiljø.

Økosystemet har brug for DR, men DR har også brug for økosystemet. Kontrakten må fastholde kravet til DR om at samarbejde med økosystemets kommercielle aktører om rettigheder, produktioner og distribution.

På distributørsiden har økosystemet dagligt kontakt til 80 procent af landets husstande, og det er dermed den vigtigste distributionskanal for public service-indhold.

DR bør understøtte og styrke økosystemet ved at stille både sit programarkiv og det indhold, som DR ikke selv anvender, til rådighed, så danskerne til enhver tid har adgang til det gennem økosystemet.

DR skal fortsætte med at udvikle sine digitale tilbud, men fokus bør være på at få DRTV’s indhold ud til danskerne mere end at få danskerne ind i DRTV.

DR skal nå ud til flere gennem nye måder
Det er ikke holdbart at bruge ressourcer på udenlandske spillefilm og kommercielle børneformater for at tiltrække seere til DRTV.

Markedet vrimler med film- og serietjenester, og med Filmstriben er der allerede et godt statsligt finansieret filmtilbud for alle.

DR bør se økosystemets digitale infrastruktur som en ressource til at nå ud til flere gennem nye måder at tilbyde indholdet på.

Public service handler ikke kun om DR’s egne produktioner, men også om indhold fra andre landes public service-broadcastere.

DR bør spille en aktiv rolle i samarbejdet mellem primært de nordiske, men også de europæiske – især de ikke-engelsksprogede – public service-broadcastere frem for at udvande det gennem samarbejde med kommercielle globale aktører som Netflix.

Det nyligt annoncerede public service-samarbejde om børne-tv på nordisk plan er et godt eksempel.