Hårdere regulering af BBC på vej

Published by admin on

Den britiske public service tv-station BBC

Den konservative britiske regering lægger op til skrappere regulering af den statslige britiske radio- og tv-station BBC. Regeringen foreslår en ny ledelse af tv-stationen og stiller krav til typen af indhold. Samtidig foreslås, at BBC bliver underlagt den offentlige tilsynsmyndighed Ofcom, som får det fulde ansvar for, at stationen lever op til sine public service-forpligtelser og ikke kaster sig ud i aktiviteter, der kan være til skade for de kommercielle stationer.

Den konservative kulturminister Karen Bradley præsenterede forslaget til en ny BBC-aftale på en tale i det britiske underhus forleden. De fleste medier fokuserede efterfølgende på et forslag om, at BBC skal offentliggøre lønninger for alle studieværter, der tjener mere end 150.000 pund om året, men forslaget vil også medføre en ret vidtgående ændring i tilsynet med stationen. Derudover er der for første gang indføjet, at BBC i sin programflade er forpligtet til at være mere ”distinkte” og ”adskille sig substantielt” fra de kommercielle stationer. Til gengæld får BBC tilladelse til et forsøg med at udvide sin streaming-tjeneste, iPlayer, med et betalingsabonnement i samarbejde med kommercielle aktører.

BBCs bestyrelse på 14 skal fremover være uafhængig af den britiske regering, der tidligere udpegede den samlede bestyrelse. BBC skal nu selv udpege ni af medlemmerne. De resterende fem skal udpeges af regeringen. Nyt er også, at både Wales og Nordirland får en repræsentant i bestyrelse ligesom det hidtil har været tilfældet for det tredje af de selvstændige administrative enheder, Skotland.

Mens bestyrelsen får det overordnede ansvar for ledelsen af BBC, bliver det Ofcom, der skal føre tilsyn med BBC i forhold til bl.a. public service forpligtelser og konkurrenceforholdene på radio- og tv-området. Ofcom får således nu det fulde ansvar for at sikre, at BBC ikke gør sig skyldig i en skævvridning af mediemarkedet ved at kaste sig ud i aktiviteter, som kan begrænse kommercielle stationer investeringslyst. Hidtil har det været BBCs egen offentligt udpegede bestyrelser, der har gennemført den såkaldte ”Public Value Test” (forbillede for den værditest, der herhjemme gælder for DR). I fremtiden bliver det alene Ofcom, der skal stå for værditesten som kommer til at bestå af både en værdi- og en markedstest.

Ofcom, Office of Communication, har traditionelt kun ført tilsyn med de kommercielle stationer, og det er blandt andet Ofcom, der udsteder og inddrager sendetilladelser og også f.eks. fastlægger regler, der skal beskytte børn mod pornografisk indhold på tv og i radio.

Ofcoms fungerer også som konkurrencemyndighed på telemarkedet, ligesom det er Ofcom der står for tildeling af mobillicenser.

 

Categories: Nyheder